ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ખેડૂત આંદોલનના સમર્થનમાં અકાલી દળના નેતા રહેલા સુખદેવ સિંહ ઢીંઢસાએ પદ્મ ભૂષણ સમ્માન ભારત સરકારને પરત કર્યો
ખેડૂત આંદોલનના સમર્થનમાં અકાલી દળના નેતા રહેલા સુખદેવ સિંહ ઢીંઢસાએ પદ્મ ભૂષણ સમ્માન ભારત સરકારને પરત કર્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ