ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ખેડૂત આંદોલનઃ કેન્દ્ર સરકાર સાથે વાતચીત કરવા વિજ્ઞાન ભવન પહોંચ્યા ખેડૂત સંગઠનોના પ્રતિનિધિ
ખેડૂત આંદોલનઃ કેન્દ્ર સરકાર સાથે વાતચીત કરવા વિજ્ઞાન ભવન પહોંચ્યા ખેડૂત સંગઠનોના પ્રતિનિધિ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ