ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ખેડૂતો સાથે સાર્થક ચર્ચા થઈ, સરકાર વાતચીતથી સમાધાન માટે તૈયારઃ પીયૂષ ગોયલ
ખેડૂતો સાથે સાર્થક ચર્ચા થઈ, સરકાર વાતચીતથી સમાધાન માટે તૈયારઃ પીયૂષ ગોયલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ