ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ખેડૂતોનો વિરોધ 9માં દિવસે પણ યથાવતઃ દિલ્હી-હરિયાણા સરહદે ખેડૂતોનો જમાવડો, સિંઘુ બોર્ડર પર બપોરના ભોજનની તૈયારી, ખેડૂતો પોતાની માંગ પર અડગ
ખેડૂતોનો વિરોધ 9માં દિવસે પણ યથાવતઃ દિલ્હી-હરિયાણા સરહદે ખેડૂતોનો જમાવડો, સિંઘુ બોર્ડર પર બપોરના ભોજનની તૈયારી, ખેડૂતો પોતાની માંગ પર અડગ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ