ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ખેડૂતોને લઈને ગુજરાત સરકારની મોટી જાહેરાત, શિયાળુ પાક માટે ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી અપાશે
ખેડૂતોને લઈને ગુજરાત સરકારની મોટી જાહેરાત, શિયાળુ પાક માટે ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી અપાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ