ખેડૂતોની તમામ શંકાઓ દૂર થાય તે રીતે ચર્ચા કરવા સરકાર તૈયાર, નવા કાયદા ખેડૂતોના હિતમાં છે : કેન્દ્રિય કૃષિમંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર
ખેડૂતોની તમામ શંકાઓ દૂર થાય તે રીતે ચર્ચા કરવા સરકાર તૈયાર, નવા કાયદા ખેડૂતોના હિતમાં છે : કેન્દ્રિય કૃષિમંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ