ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર રેલી મુદ્દે SCનું સ્પષ્ટ વલણ : સુપ્રીમકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યુ કે તેઓ આ મુદ્દે કોઈ આદેશ નહીં કરે, CJIએ કહ્યું અગાઉ અમે કહ્યું હતું કે મામલો પોલીસનો છે
ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર રેલી મુદ્દે SCનું સ્પષ્ટ વલણ : સુપ્રીમકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યુ કે તેઓ આ મુદ્દે કોઈ આદેશ નહીં કરે, CJIએ કહ્યું અગાઉ અમે કહ્યું હતું કે મામલો પોલીસનો છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ