ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર પરેડ દરમિયાન હિંસા મામલે દિલ્હી પોલીસ કમિશનર એસ.એન. શ્રીવાસ્તવે કહ્યું- ખેડૂત રેલી પહેલા ભડકાઉ ભાષણ કર્યું. ખેડૂતોએ નિયત રૂટને અવગણ્યો. અસમાજિક તત્વોને આગળ કર્યા.
ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર પરેડ દરમિયાન હિંસા મામલે દિલ્હી પોલીસ કમિશનર એસ.એન. શ્રીવાસ્તવે કહ્યું- ખેડૂત રેલી પહેલા ભડકાઉ ભાષણ કર્યું. ખેડૂતોએ નિયત રૂટને અવગણ્યો. અસમાજિક તત્વોને આગળ કર્યા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ