ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ખેડૂતોના માર્ચને લઈને દિલ્હી પોલીસે સતર્કતા વધારી, પથ્થરો ગોઠવીને સરહદો સીલ કરાઇ
ખેડૂતોના માર્ચને લઈને દિલ્હી પોલીસે સતર્કતા વધારી, પથ્થરો ગોઠવીને સરહદો સીલ કરાઇ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ