ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ખેડૂતોના આંદોલન વચ્ચે પંજાબના CM કેપ્ટન અમરિંદરે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની અપીલ સ્વીકારવા કરી અપીલ, કહ્યું ગૃહમંત્રીની વાત માને ખેડૂતો કારણ કે વાતચીતથી જ સમસ્યાનો રસ્તો નીકળશે, વાતચીતના પ્રસ્તાવનો શક્ય બને તેટલો વહેલો સ્વીકાર કરો
ખેડૂતોના આંદોલન વચ્ચે પંજાબના CM કેપ્ટન અમરિંદરે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની અપીલ સ્વીકારવા કરી અપીલ, કહ્યું ગૃહમંત્રીની વાત માને ખેડૂતો કારણ કે વાતચીતથી જ સમસ્યાનો રસ્તો નીકળશે, વાતચીતના પ્રસ્તાવનો શક્ય બને તેટલો વહેલો સ્વીકાર કરો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ