ખેડામાં ઇન્ડિયન આર્મી હેલિકોપ્ટર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ મામલો. હેલિકોપ્ટરના રીપેરિંગ માટે બેંગલુરુથી ટીમ પહોંચી.
ખેડામાં ઇન્ડિયન આર્મી હેલિકોપ્ટર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ મામલો. હેલિકોપ્ટરના રીપેરિંગ માટે બેંગલુરુથી ટીમ પહોંચી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ