ક્ચ્છ સરહદ પર હરમીનાળા વિસ્તારમાંથી વધુ 3 પાકિસ્તાની બોટ ઝડપાઇ, BSFએ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન બોટો પકડી, જવાનોને જોઈ પાકિસ્તાની ઘૂસણખોરો થયા ફરાર, સર્ચ ઓપરેશન શરૂ
ક્ચ્છ સરહદ પર હરમીનાળા વિસ્તારમાંથી વધુ 3 પાકિસ્તાની બોટ ઝડપાઇ, BSFએ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન બોટો પકડી, જવાનોને જોઈ પાકિસ્તાની ઘૂસણખોરો થયા ફરાર, સર્ચ ઓપરેશન શરૂ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ