ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોવિડ ટેસ્ટને લઈને ગુજરાત આરોગ્ય વિભાગનું જાહેરનામુંઃ રાજ્યમાં તબીબોની ભલામણ વગર કોરોનાના ટેસ્ટને મંજૂરી, સરકારી-ખાનગી લેબોરેટરીમાં સ્વૈચ્છિક ટેસ્ટ થઈ શકશે
કોવિડ ટેસ્ટને લઈને ગુજરાત આરોગ્ય વિભાગનું જાહેરનામુંઃ રાજ્યમાં તબીબોની ભલામણ વગર કોરોનાના ટેસ્ટને મંજૂરી, સરકારી-ખાનગી લેબોરેટરીમાં સ્વૈચ્છિક ટેસ્ટ થઈ શકશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ