કોલકાતાઃ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીનો પીએમ મોદી પર પલટવાર, કહ્યું- પહેલા દિલ્હી સંભાળો પછી બંગાળ જોજો. બંગાળને ભાજપ, મોદી અને અમિત શાહ નથી જોઇતા.
કોલકાતાઃ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીનો પીએમ મોદી પર પલટવાર, કહ્યું- પહેલા દિલ્હી સંભાળો પછી બંગાળ જોજો. બંગાળને ભાજપ, મોદી અને અમિત શાહ નથી જોઇતા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ