કોલકાતાઃ નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની જયંતી પર પશ્ચિમ બંગાળના પ્રવાસે પ્રધાનમંત્રી મોદી, નેશનલ લાઇબ્રેરીની લીધી મુલાકાત.
કોલકાતાઃ નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની જયંતી પર પશ્ચિમ બંગાળના પ્રવાસે પ્રધાનમંત્રી મોદી, નેશનલ લાઇબ્રેરીની લીધી મુલાકાત.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ