ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોના સંક્ર્મણ રોકવા શામળાજી મંદિર આગામી ચાર દિવસ દર્શનાર્થી માટે બંધ રાખવા ટ્રસ્ટનો નિર્ણય
કોરોના સંક્ર્મણ રોકવા શામળાજી મંદિર આગામી ચાર દિવસ દર્શનાર્થી માટે બંધ રાખવા ટ્રસ્ટનો નિર્ણય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ