કોરોના સંક્રમણને લઇ અમદાવાદ ડે.કમિશનર સી.આર.ખરસાણનું ટ્વીટ, કોરોના મહામારીથી મુક્ત કરવા ભગવાનને કરી પ્રાર્થના
કોરોના સંક્રમણને લઇ અમદાવાદ ડે.કમિશનર સી.આર.ખરસાણનું ટ્વીટ, કોરોના મહામારીથી મુક્ત કરવા ભગવાનને કરી પ્રાર્થના
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x