ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોના સંક્રમણને લઇને યાત્રાધામ શામળાજીમાં કાર્તિકી પૂનમના દિવસે નાગધરાકુંડમાં કોઈપણ વ્યક્તિને સ્નાન માટે નહીં મળે પ્રવેશ, મેશ્વો નદીના 5 કિમીના વિસ્તારમાં કલેકટરે લાદ્યો પ્રતિબંધ
કોરોના સંક્રમણને લઇને યાત્રાધામ શામળાજીમાં કાર્તિકી પૂનમના દિવસે નાગધરાકુંડમાં કોઈપણ વ્યક્તિને સ્નાન માટે નહીં મળે પ્રવેશ, મેશ્વો નદીના 5 કિમીના વિસ્તારમાં કલેકટરે લાદ્યો પ્રતિબંધ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ