કોરોના સંક્રમણને ધ્યાને રાખી જો બાઇડેને આગામી 100 દિવસ સુધી માસ્ક ફરજિયાત પહેરવા કરી અપીલ, 3 મહિનામાં 50 હજાર લોકોના જીવ બચાવી શકીશું
કોરોના સંક્રમણને ધ્યાને રાખી જો બાઇડેને આગામી 100 દિવસ સુધી માસ્ક ફરજિયાત પહેરવા કરી અપીલ, 3 મહિનામાં 50 હજાર લોકોના જીવ બચાવી શકીશું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ