કોરોના સંકટઃ દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 15,388 નવા કેસ, 77 લોકોના મોતઃ કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
કોરોના સંકટઃ દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 15,388 નવા કેસ, 77 લોકોના મોતઃ કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ