ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોના વેક્સિન મુદ્દે સૌથી મોટા સમાચારઃ ભારતમાં બાયોટેક દ્વારા તૈયાર થયેલી રસીનું અમદાવાદની સોલા સિવિલમાં 10 દિવસમાં પરીક્ષણ શરૂ કરાશે
કોરોના વેક્સિન મુદ્દે સૌથી મોટા સમાચારઃ ભારતમાં બાયોટેક દ્વારા તૈયાર થયેલી રસીનું અમદાવાદની સોલા સિવિલમાં 10 દિવસમાં પરીક્ષણ શરૂ કરાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ