કોરોના વેક્સિન મુદ્દે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું મોટું નિવેદન, ટ્વિટ કરીને કહ્યું આવતીકાલથી વિવિધ દેશોમાં વેક્સિનની સપ્લાય થઈ જશે શરૂ
કોરોના વેક્સિન મુદ્દે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું મોટું નિવેદન, ટ્વિટ કરીને કહ્યું આવતીકાલથી વિવિધ દેશોમાં વેક્સિનની સપ્લાય થઈ જશે શરૂ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ