કોરોના વેક્સિન મુદ્દે કોંગ્રેસે ફરી કેન્દ્ર સરકાર પર ઉઠાવ્યા સવાલ, કહ્યું બ્રાઝિલને કેમ આપવામાં આવી રહ્યા છે કોરોના વેક્સિનની 20 લાખ ડોઝ
કોરોના વેક્સિન મુદ્દે કોંગ્રેસે ફરી કેન્દ્ર સરકાર પર ઉઠાવ્યા સવાલ, કહ્યું બ્રાઝિલને કેમ આપવામાં આવી રહ્યા છે કોરોના વેક્સિનની 20 લાખ ડોઝ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ