કોરોના વેક્સિન અપડેટઃ દેશમાં અત્યાર સુધીમાં 2,24,301 લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવીઃ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
કોરોના વેક્સિન અપડેટઃ દેશમાં અત્યાર સુધીમાં 2,24,301 લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવીઃ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ