કોરોના વેક્સિનેશન અભિયાનનો પ્રારંભ: AIIMS ના ડાયેરક્ટર ડો. રણદીપ ગુલેરિયાએ રસી લીધી
કોરોના વેક્સિનેશન અભિયાનનો પ્રારંભ: AIIMS ના ડાયેરક્ટર ડો. રણદીપ ગુલેરિયાએ રસી લીધી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ