કોરોના વેક્સિનનો ડોઝ લેનાર લોકો સાથે પીએમ મોદીએ કર્યો સંવાદ, કહ્યું વૈજ્ઞાનિકો આ કાળના આધુનિક ઋષિ છે, દેશવાસીઓને તેમના પર વિશ્વાસ
કોરોના વેક્સિનનો ડોઝ લેનાર લોકો સાથે પીએમ મોદીએ કર્યો સંવાદ, કહ્યું વૈજ્ઞાનિકો આ કાળના આધુનિક ઋષિ છે, દેશવાસીઓને તેમના પર વિશ્વાસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ