ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોના વેક્સિનને લઈ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો પ્લાન તૈયારઃ પ્રથમ તબક્કે 50 વર્ષથી વધુની ઉંમરનાને અને મનપાના 7 હજાર કર્મચારીઓ ખાનગી હોસ્પિટલના 8500 કર્મીઓને મળશે
કોરોના વેક્સિનને લઈ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો પ્લાન તૈયારઃ પ્રથમ તબક્કે 50 વર્ષથી વધુની ઉંમરનાને અને મનપાના 7 હજાર કર્મચારીઓ ખાનગી હોસ્પિટલના 8500 કર્મીઓને મળશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ