ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોના વૅક્સિન કોવિશીલ્ડ ઈમરજન્સીમાં ઉપયોગ થઈ શકશે, આ માટે આવતા બે સપ્તાહમાં સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ મંજૂરી માટે સરકારને આપશે અરજી
કોરોના વૅક્સિન કોવિશીલ્ડ ઈમરજન્સીમાં ઉપયોગ થઈ શકશે, આ માટે આવતા બે સપ્તાહમાં સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ મંજૂરી માટે સરકારને આપશે અરજી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ