ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોના વાયરસ(3-12-2020): અમદાવાદ શહેરમાં 314, ગ્રામ્યમાં 22, સુરત શહેરમાં 207, ગ્રામ્યમાં 39, વડોદરામાં 142, ગ્રામ્યમાં 42, રાજકોટમાં 93, ગ્રામ્યમાં 48 નવા કોરોનાના કેસ નોંધાયા
કોરોના વાયરસ(3-12-2020): અમદાવાદ શહેરમાં 314, ગ્રામ્યમાં 22, સુરત શહેરમાં 207, ગ્રામ્યમાં 39, વડોદરામાં 142, ગ્રામ્યમાં 42, રાજકોટમાં 93, ગ્રામ્યમાં 48 નવા કોરોનાના કેસ નોંધાયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ