ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોના વાયરસ સામે અમેરિકાની મોર્ડર્ના રસી 100 ટકા અસરકારક સાબિત થઇ. વિવિધ ટેસ્ટિંગ બાદ મોર્ડર્ના રસીનું લોકો પર સફળ પરિક્ષણ કરાયું હતું.
કોરોના વાયરસ સામે અમેરિકાની મોર્ડર્ના રસી 100 ટકા અસરકારક સાબિત થઇ. વિવિધ ટેસ્ટિંગ બાદ મોર્ડર્ના રસીનું લોકો પર સફળ પરિક્ષણ કરાયું હતું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ