કોરોના વાયરસ વેક્સિનેશન : દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું દિલ્હીમાં દરરોજ 8100 લોકોને આપવામાં આવશે ડોઝ, અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપશો
કોરોના વાયરસ વેક્સિનેશન : દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું દિલ્હીમાં દરરોજ 8100 લોકોને આપવામાં આવશે ડોઝ, અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપશો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ