કોરોના વાયરસ મુદ્દે મુખ્યમંત્રીઓ સાથે પીએમ મોદીની બેઠક શરૂ, ગુજરાતના CM રૂપાણી પણ બેઠકમાં જોડાયા
કોરોના વાયરસ મુદ્દે મુખ્યમંત્રીઓ સાથે પીએમ મોદીની બેઠક શરૂ, ગુજરાતના CM રૂપાણી પણ બેઠકમાં જોડાયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ