કોરોના વાયરસ કેસ અપડેટ (08 એપ્રિલ, 2021) : ગુજરાતમાં એક જ દિવસમાં 4021 નવા કોરોના વાયરસ કેસ, 35 લોકોના મોત
કોરોના વાયરસ કેસ અપડેટ (08 એપ્રિલ, 2021) : ગુજરાતમાં એક જ દિવસમાં 4021 નવા કોરોના વાયરસ કેસ, 35 લોકોના મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ