કોરોના વાયરસ કેસ અપડેટ: ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 2,68,833 નવા કેસ નોંધાયા, 1,22,684 દર્દીઓ થયા સાજા
કોરોના વાયરસ કેસ અપડેટ: ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 2,68,833 નવા કેસ નોંધાયા, 1,22,684 દર્દીઓ થયા સાજા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ