કોરોના વાયરસ કેસ અપડેટ : દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 16,488 નવા કેસ સામે આવ્યા. 113ના મોત
કોરોના વાયરસ કેસ અપડેટ : દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 16,488 નવા કેસ સામે આવ્યા. 113ના મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ