કોરોના વાયરસ કેસ અપડેટ : દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સામે આવ્યા 18,599 નવા કેસ, 97ના મોત
કોરોના વાયરસ કેસ અપડેટ : દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સામે આવ્યા 18,599 નવા કેસ, 97ના મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ