કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મધ્યપ્રદેશના શહેરી વિસ્તારોમાં શુક્રવારે સાંજે 6 વાગ્યાથી સોમવારે સવારે 6 વાગ્યા સુધી લોકડાઉન : મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ
કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મધ્યપ્રદેશના શહેરી વિસ્તારોમાં શુક્રવારે સાંજે 6 વાગ્યાથી સોમવારે સવારે 6 વાગ્યા સુધી લોકડાઉન : મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ