કોરોના વાયરસના વધતાં કેસ વચ્ચે આઠ રાજ્યોના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરીને સમીક્ષા કરશે કેબિનેટ સેક્રેટરી
કોરોના વાયરસના વધતાં કેસ વચ્ચે આઠ રાજ્યોના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરીને સમીક્ષા કરશે કેબિનેટ સેક્રેટરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ