ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોના રસીને લઇ મહત્વના સમાચારઃ પત્રકારોને પણ રસીકરણમાં મળશે પ્રાથમિકતા, જિલ્લા માહિતી કચેરી દ્વારા પત્રકારોની યાદી તૈયાર કરાશે, રસી માટે ફોર્મ જાહેર કર્યુ
કોરોના રસીને લઇ મહત્વના સમાચારઃ પત્રકારોને પણ રસીકરણમાં મળશે પ્રાથમિકતા, જિલ્લા માહિતી કચેરી દ્વારા પત્રકારોની યાદી તૈયાર કરાશે, રસી માટે ફોર્મ જાહેર કર્યુ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ