કોરોના : યુરોપીયન યુનિયને 5-11 વર્ષના બાળકો માટે ફાઈઝરની વેક્સિનને આપી મંજૂરી
કોરોના : યુરોપીયન યુનિયને 5-11 વર્ષના બાળકો માટે ફાઈઝરની વેક્સિનને આપી મંજૂરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ