ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોના માટે ટ્રાયલ વેક્સિન અમદાવાદ પહોંચી. સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા વેક્સિન મેળવી લેવાઈ. 1 સપ્તાહ સુધી વેક્સિનને પ્રિઝર્વ રખાશે.
કોરોના માટે ટ્રાયલ વેક્સિન અમદાવાદ પહોંચી. સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા વેક્સિન મેળવી લેવાઈ. 1 સપ્તાહ સુધી વેક્સિનને પ્રિઝર્વ રખાશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ