ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોના ટ્રાયલને લઈને અમદાવાદથી મોટી રાહતના સમાચારઃ દેશવાસીઓને સૌથી પહેલા મળનારી કોવેક્સિનની કોઈ આડઅસર નહી, કોરોના વેક્સિનની ટ્રાયલમાં ઉત્સાહથી ભાગ લઈ રહ્યાં છે શહેરીજનો
કોરોના ટ્રાયલને લઈને અમદાવાદથી મોટી રાહતના સમાચારઃ દેશવાસીઓને સૌથી પહેલા મળનારી કોવેક્સિનની કોઈ આડઅસર નહી, કોરોના વેક્સિનની ટ્રાયલમાં ઉત્સાહથી ભાગ લઈ રહ્યાં છે શહેરીજનો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ