ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોના જંગ સામે ગૃહમંત્રાલયની નવી ગાઇડલાઇન 1 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે લાગુ
કોરોના જંગ સામે ગૃહમંત્રાલયની નવી ગાઇડલાઇન 1 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે લાગુ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ