કોરોના અપડેટ(7-3-2021): રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 575 નવા કોરોનાના કેસ. આજે 459 દર્દી સાજા થયા અને 1 દર્દીનું મોત.
કોરોના અપડેટ(7-3-2021): રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 575 નવા કોરોનાના કેસ. આજે 459 દર્દી સાજા થયા અને 1 દર્દીનું મોત.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ