કોરોના અપડેટ(18-1-2021): રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 495 નવા કોરોનાના કેસ નોંધાયા. કુલ આંકડો 256367 પર પહોંચ્યો. આજે 700 દર્દીઓ સાજા થયા અને 2 દર્દીઓ સાજા થયા.
કોરોના અપડેટ(18-1-2021): રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 495 નવા કોરોનાના કેસ નોંધાયા. કુલ આંકડો 256367 પર પહોંચ્યો. આજે 700 દર્દીઓ સાજા થયા અને 2 દર્દીઓ સાજા થયા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ