કોરોના અપડેટઃ ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 451 નવા કોરોનાના કેસ નોંધાયા. આજે 328 દર્દીઓ સાજા થયા અને 1 દર્દીનું મોત થયું.
કોરોના અપડેટઃ ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 451 નવા કોરોનાના કેસ નોંધાયા. આજે 328 દર્દીઓ સાજા થયા અને 1 દર્દીનું મોત થયું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ