ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોનાના સંક્રમણને લઈને PM મોદીએ યોજી હાઇલેવલ બેઠક, CM રૂપાણીએ ગુજરાતમાં RT-PCR ટેસ્ટ ત્રણ ગણા કરાયા હોવાની માહિતી આપી. આ સાથે રાજ્યમાં કોરોના અંગેની કામગીરીના તમામ પગલાથી માહિતગાર કર્યા
કોરોનાના સંક્રમણને લઈને PM મોદીએ યોજી હાઇલેવલ બેઠક, CM રૂપાણીએ ગુજરાતમાં RT-PCR ટેસ્ટ ત્રણ ગણા કરાયા હોવાની માહિતી આપી. આ સાથે રાજ્યમાં કોરોના અંગેની કામગીરીના તમામ પગલાથી માહિતગાર કર્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ