ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોનાના વધતા સંક્રમણ વચ્ચે ગુજરાત પહોંચેલી કેન્દ્રીય ટીમે મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠક કરી. નિષ્ણાંતો CM ડેસ્ક બોર્ડની મુલાકાત લેશે.
કોરોનાના વધતા સંક્રમણ વચ્ચે ગુજરાત પહોંચેલી કેન્દ્રીય ટીમે મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠક કરી. નિષ્ણાંતો CM ડેસ્ક બોર્ડની મુલાકાત લેશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ