કોરોનાના વધતા સંક્રમણ વચ્ચે ગુજરાત પહોંચેલી કેન્દ્રીય ટીમે મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠક કરી. નિષ્ણાંતો CM ડેસ્ક બોર્ડની મુલાકાત લેશે.
કોરોનાના વધતા સંક્રમણ વચ્ચે ગુજરાત પહોંચેલી કેન્દ્રીય ટીમે મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠક કરી. નિષ્ણાંતો CM ડેસ્ક બોર્ડની મુલાકાત લેશે.
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ