કોરોનાના વધતા સંક્રમણના પગલે રાજસ્થાન સરકારનો મોટો નિર્ણયઃ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, હરિયાણા અને પંજાબથી આવતા લોકોએ નેગેટિવ RT-PCR રિપોર્ટ લાવવો ફરજિયાત.
કોરોનાના વધતા સંક્રમણના પગલે રાજસ્થાન સરકારનો મોટો નિર્ણયઃ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, હરિયાણા અને પંજાબથી આવતા લોકોએ નેગેટિવ RT-PCR રિપોર્ટ લાવવો ફરજિયાત.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ