કોઈમ્બતુરમાં ભાજપ કાર્યાલય પર જ્વલનશીલ પદાર્થ ભરેલી બોટલ ફેંકાઈ, ભાજપના કાર્યકરોએ નોંધાવ્યો વિરોધ, ઘટનાસ્થળે પહોંચી પોલીસ
કોઈમ્બતુરમાં ભાજપ કાર્યાલય પર જ્વલનશીલ પદાર્થ ભરેલી બોટલ ફેંકાઈ, ભાજપના કાર્યકરોએ નોંધાવ્યો વિરોધ, ઘટનાસ્થળે પહોંચી પોલીસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ